Veri Dönüşümü

Ülkemizde çeşitli biçimlerde, farklı yazılımlarla üretilmiş her türlü coğrafi tabanlı kadastral ve belediye verilerinin istenen farklı formatlara kısa sürelerde dönüşümünü gerçekleştrimekteyiz:

- Toplulaştırma verisi TAKBİS entegrasyonu,

- Tapu verilerinin TAKBİS entegrasyonu,

- Kadastro verilerinin entegrasyonu,

- Grafik verilerin eşleştirilerek KVK’ya entegrasyon,

- Tapu mahalle taksimatı.(532) 621 33 15   info@progis.com.tr