A- YAZILIM GELİŞTİRME


1- VERİ


Tapu-Kadastro, Belediye vb. gibi ihtiyaç hisseden her türlü kurum/kuruluşun geçmişten günümüze ürettikleri her türlü verinin; üretimi, dönüşümü, entegrasyonu ve arşivlemesini gerçekleştirmekteyiz.

  

2- YAZILIM


CBS teknolojilerinde de uzman mühendis kadromuzla; Delphi, C#, C++, Matlab programlama dilleri kullanarak Silverlight ve .Net teknolojileri içeren masaüstü ve web tabanlı yazılımların yanı sıra E-Belediyeciliğe dönük online/offline KIOSK uygulamaları da geliştirmekteyiz.
________________________________________________________________________________________________

B- AR-GE ve MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ


1- COĞRAFİ BİLGİLERİN KULLANIMI
CBS
Ülkemizde çeşitli kurumlarca üretilmiş farklı tipteki coğrafi (sayısal/sözel) verilerin anlamlandırılması, üretimi ve dönüşümü; istenen yazılım ve bilgi sistemleri dahilinde yönetilmesi, sorgulanması, raporlanması ve muhafaza edilmesini sağlamaktayız.

FOTOGRAMETRİ ve UZAKTAN ALGILAMA


Hava fotogrametrisi ile standart harita üretimi, alana ait coğrafi verilerin toplanmasını, ortofoto üretimini, uzaktan algılama alanında projeler geliştirme çalışmalarını da gerçekleştirmekteyiz.

SAYISALLAŞTIRMA
Su kütlelerinin tespiti, CBS işlemleri, Kadastral harita üretimi gibi çeşitli amaçlara yönelik sayısallaştırma  ve bu doğrultuda veritabanları oluşturma hizmetleri yürütmekteyiz.

  

2- AR-GE
ARAZİ İŞLERİNE YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARI
Harita Üretimi, Arazi Toplulaştırması, Kamulaştırma, Yenileme, İlk Tesis ve 2B Kadastrosu, Planlama, Çevre ve Orman gibi alanlardaki projelerde, gerek yazılımsal ve gerekse ar-ge içerikli proje danışmanlığı destek hizmetlerini de içeren mühendislik çözümleri sunmaktayız.

KONUMSAL UYGULAMA, SERVİS ve SİSTEMLERLE İLGİLİ AR-GE ÇALIŞMALARIMIZ
-Farklı CBS uygulamaları (ArcGis, NetCad, Mapinfo, Belsis...) üzerinde modüller geliştirebilmekte;
-Daha önceden geliştirilmiş web tabanlı konumsal uygulama çözümlerine entegre olabilmekte, onlar üzerine yeni web uygulamaları geliştirmekte, tüm verilerin sorgulanmasını, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlayabilmekte;
-Farklı platformlar (arcGis Server, MapServer, GeoServer...) ve farklı uygulamalar (GoogleMaps, YahooMaps, BingMaps, ArcGis Server Flex API...) üzerinde çalışabilmekte;
-OGC(Open Geospatial Consortium) standartlarıyla uyumlu WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature service), WCS (Web Coverage Service) ve KML (Keyhole Markup Language) servisleri ile çalışabilmekte;
- Merkezi konumsal veri yönetim sistemleri (SQL Server Spatial, Oracle Spatial, PostGis) ile çalışabilmekteyiz,


- Son olarak, projenin niteliğine uygun olarak çeşitli görüntü işleme ve analiz tekniklerini içeren çözümleri proje içerisinde müşteriye sunabilmekteyiz.
________________________________________________________________________________________________

C- DİĞER HİZMETLER

BASKI HİZMETLERİ
Firmamız aynı zamanda İlk Tesis, Yenileme ve 2B gibi Kadastral uygulamaların sonucunda ilgili bölgede muhafaza edilen ve bir örneği de merkezde tutulan Küçük ve Büyük Tapu Kütüklerinin basım hizmetini de gerçekleştirmektedir.

KADASTRO ARŞİV HİZMETLERİ

Kadastro Müdürlüklerinde bulunan ve ilgili müdürlüğün geçmişten günümüze ürettiği her türlü değerli evrağın TS 13298 standardına uygun şekilde taranıp akıllandırılarak belirli bir web arayüzü ile yönetimini sağlanmaktadır.


DİJİTAL ARŞİV HİZMETLERİ
Geçmişten günümüze ürettiği tüm evrağı belirli bir düzende ve kolay ulaşılır halde muhafaza etmek isteyen her türlü kamu ve özel kuruluş için, tarama ve akıllandırma sonucunda Dijital Arşiv Sistemimizi hayata geçirmekteyiz.

(532) 621 33 15   info@progis.com.tr