Firmamızda aşağıdaki 4 ayrı Yönetim Sisteminin birleşiminden oluşan

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) uygulanmaktadır:

- TS EN ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi)

- TS EN ISO 14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi)

- ISO/IEC 27001:2006 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)

- OHSAS 18001: 2007 (İSG Yönetim Sistemi)


(532) 621 33 15   info@progis.com.tr