SAYS (Sit Alanları Yönetim Sistemi)

SAYS Nedir ?

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında; tüm sit alanlarının CBS tabanlı bir arşiv sistemi vasıtası ile tek bir veritabanından yönetilmesi amacıyla yürürlüğe başlattığı projenin çıktı ürünü olan ENTEGRE bir ARŞİV ve CBS UYGULAMASIDIR.

ENTEGRASYON

SAYS'ın diğer sistemlerle entegrasyonu sayesinde;

- Diğer Kurumlarla Servis bazlı tek merkezden paylaşım,


- Biyolojik Çeşitlilik Coğrafi Veritabanı ile entegre Doğal Sitler Karar Destek Sisteminin kurgulanması,


- E-Devlet kapısından vatandaşın, kurum ve kuruluşların kullanımına açılarak olası taleplerin kuruma başvurmadan çözümünün sağlanması


                                       GERÇEKLEŞECEKTİR.Sistem Sayesinde;


Ülke çapındaki 29 adet Bölge Komisyonunca Doğal Sitlerle ilgili üretilen;


• Sayısal sit sınırları,

• Sit noktaları (Anıt ağaçlar, mağaralar),

• Talep bilgileri,

• Kurul/Komisyon kararları,

• Mahkeme evrakları,

• Paftalar ve

• Diğer değerli evraklar

• SORGULANABİLİR,

• GÖRÜNTÜLENEBİLİR,

• SAYISAL KOPYALARINA ERİŞİLEBİLİR,

• DEĞİŞİKLİKLERİ TAKİP EDİLEBİLİR,

• GEÇMİŞ KARAR ve GRAFİK VERİLERİNE ERİŞİLEBİLİR ve

• DETAYLI OLARAK ANALİZ EDİLEBİLİR.


(532) 621 33 15   info@progis.com.tr