•  Kolay veri girişi
 •  Ekonomik paket fiyatları
 •  Cad programlarından parsel listesini aktarma imkanı (Ada/Parsel/Pafta/Yüzölçüm)
 •  Çok kullanılacak kişi bilgisi, tür vb. değişkenleri bir kez girip kullanma
 •  Otomatik / manuel Edinim Sebebi şablonları (Otomatikte Ada/Parsel, malik, vb. boşluklar program tarafından doldurulur)
 •  Edinim ve tespite göre kullanıcıyı yönlendirme
 •  Otomatik/manuel cilt sayfa numarası verebilme.
 •  Otomatik harç hesabı. (En az harç miktarına göre)
 •  Otomatik hisse kontrolü
 •  Ada/parsel’e, Malik adına, edinim türüne, niteliğine vb. göre listeleme ve sorgulama imkanı.
 •  Otomatik toplam bilgileri. (Alan Toplamı, parsel toplamı, malik toplamı, malike göre alan toplamları)
 •  Toplu ve/veya tek tek çıktı alabilme.
 •  Listeleri (Parsel, Malik, Satış, Hibe, Veraset, Askı vb.) Excel ya da HTML formatında alma.
 •  Kullanıcı tanımlı program ara yüzlerinin tema / renk değişimi
 •  Çalışılan alana ait girilen bilgileri otomatik / manuel yedekleme ve geri çağırma fonksiyonları.
 •  Kadastro mevzuatı (kanun, genelge, yönetmelik v.b.), kontrol formları, yazışmalar, ilk tesis kadastrosu işlem rehberleri ihaleli işler kontrol yönergeleri v.b bilgilere kolayca ulaşma.
 •  Çalışma sonuçlarının Tapu veritabanına uyumlu hale getirilmesi.   

(532) 621 33 15   info@progis.com.tr