Güncelleme Kadastrosu Uygulamalarında Yönetmeliğe Uygun İş Akışı ve Raporlama

KADYEN, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları, 3402 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki çalışmalar, 3402 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre kısmen veya tamamen sayısallaştırma çalışmaları, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin fiili kullanım durumuna göre yapılan kadastro çalışmlararı (2/B Kadastrosu), ve tesis kadastrosu  çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu yazılım ilgili yönetmeliklerin gereklerini tamamiyle karşılamakta olup, piyasada lider çizim programlarıyla entegre çalışarak kullanıcı hatalarını en aza indirgemek amacıyla, hesaplama yoluyla yapılabilecek bir çok fonksiyonu otomatik olarak yapmaktadır. Ayrıca yönetmelikte belirtilen işlem sırasına uygun tasarlandığı için her bir safhada istenen raporları otomatik olarak üretmektedir.


Tüm kadastro çalışmalarında  kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

(532) 621 33 15   info@progis.com.tr