Tapu Kütüğü Baskısı ve Ciltlenmesi

Kopitek Kağıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile birlikte yürüttüğümüz Tapu Kütüğü baskı ve cilt hizmetinde Türkiye’nin bir çok yerindeki Sayısal Kadastro Çalışmaları sonucu üretilen yaklaşık 6,500,000'un üzerinde parselin yer aldığı 70.000'in üzerinde Büyük ve Küçük cilt Tapu Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Yazılımımız KadTasPro ve sayısal kadastro çalışmalarında kullanılan diğer programların verilerinin baskı hizmetini vermekteyiz.


Baskı ve Ciltleme Hizmeti Verdiğimiz Veriler ve Basım Tekniği

• Tesis Kadastrosu, 2/B Çalışmaları,
• Toplulaştırma ve imar uygulamaları,
• 22/a uygulamaları,
• Tapu Mahalle Taksimatı ile oluşturulan yeni tapu kütüklerinin tescili gibi çalışmalarda kullanılan ve her türlü yazılımla üretilmiş verinin Tapu Kütükleri, mevzuata uygun nokta vuruşlu yazıcılarda BASILMAKTA VE CİLTLENMEKTEDİR.


     


Kullanım Alanları / Sektör

Kadastro uygulamaları (İlk tesis, yenileme, 2B…) sonucu üretilen sözel veriler.

(532) 621 33 15   info@progis.com.tr