PROKİ

PROGIS Kroki Programı

PROKİ, kadastro, toplulaştırma, güncelleme, sayısallaştırma vb. çalışmalarda oluşturacağınız krokileri otomatik oluşturma ve düzenleme yapmanızı sağlar.


 • Ada bölümlemelerini obje yoğunluğuna göre (nokta, cizgi, sembol vb.) otomatik oluşturur.
 • Bölümlemeleri birleştirme, ayırma imkanı verir.
 • Bölümleme obje sayısı parametriktir değiştirilebilir.
 • Bölme içi ve dışı için ayrı tabaka tanımı kullanıcı tarafından seçilebilir.
 • Bölmenin nekadar dışındaki komşuları alacağı (tampon) kullanıcı tarafından ayarlanabilir.
 • Her tabaka için yazıboyu, cephe yazısı vb. özellikler tanımlanabilir.
 • Kroki Şablonu kullanıcı tanımlı oluşturulabilir.
 • Bölümlenen adalar için lejant ve kroki bağlantıları otomatik oluşturulur.
 • Nokta numaralarını en uygun yere yazar. Minimum düzenleme gerektirir.
 • İsteğe bağlı olarak koordinatlı, cepheli krokiler oluşturur.
 • Nokta kontrolleri, alan çakışma, ada-parsel alan kontrolü ile projenin düzgün hazırlanmasını kolaylaştırır.
 • Alan Özet, Koordine özet çıktıları alınabilir.
 • Sıkışık yerler için Folyo Açma özelliği vardır.  
 • Her krokiyi tek dosya olarak hazırlar dosyalar birleştirip tek kroki dosyası oluşturulabilir. 


(532) 621 33 15   info@progis.com.tr