KADYEN’DE RAPORLAMA

Raporların %90′ı 22/A Yönetmeliği’nde istenen Eklerden oluşmaktadır. Bunlar dışında ihale alan firmalar ya da ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlükleri’nce istenen, işlerini hızlandırabilecek özel raporlar da sisteme eklenebilmektedir.

Gerekli kurumlara gönderilecek dilekçelerden standart matbuu formlara kadar tüm rapor ve çıktılar program tarafından oluşturulur.

Uygulama raporu, Ada raporu; Uygulama tutanağı, Komisyon tutanağı, Ada/Mevki ilanı ve ilgili tutanakları; Genel kontrol formu ve tüm alt kontrol formları; Eski ve Yeniye sıralı değişim tabloları; Askı ilan cetveli, Yüzölçümü dengeleme, Değişim ve Karşılaştırma cetvelleri; Kesinleşen parseller ve Davalı parsellerin listeleri otomatik olarak program tarafından üretilir.(532) 621 33 15   info@progis.com.tr