KKTC-KADYEN’DE RAPORLAMA

Raporlar, Protokolde istenenlerden oluşmaktadır.

Gerekli kurumlara gönderilecek dilekçelerden standart matbuu formlara kadar tüm rapor ve çıktılar program tarafından oluşturulur.

Uygulama raporu, Ada raporu; Uygulama tutanağı, Komisyon tutanağı, Ada/Mevki ilanı ve ilgili tutanakları; Genel kontrol formu ve tüm alt kontrol formları; Eski ve Yeniye sıralı değişim tabloları; Askı ilan cetveli, Yüzölçümü dengeleme, Değişim ve Karşılaştırma cetvelleri; Kesinleşen parseller ve Davalı parsellerin listeleri otomatik olarak program tarafından üretilir.(0312) 299 25 79  info@progis.com.tr